Polityka prywatności i plików cookies

Poniższa polityka prywatności oraz plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies (ciasteczek) w ramach strony internetowej http://cronenbergalia.pl, której administratorem jest Jan Dąbrowski. Aby skontaktować się z administratorem, wyślij e-mail na adres: cronenbergalia@gmail.com.

1. Definicje

a) Administrator – Jan Dąbrowski, osoba fizyczna nieprowadząca żadnej działalności gospodarczej,

b) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://cronenbergalia.pl,

c) Użytkownik – każdy, kto przegląda Stronę, i/lub korzysta z dostępnych na niej funkcji.

2. Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak wysyłanie e-maili, dodawanie komentarzy, zapis na newsletter. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne, by korzystać z dodatkowych funkcji Strony.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Użytkownik może kierować pytania na adres e-mail filologika.pl@gmail.com.

Użytkownik ma prawo:

a) do wglądu do swoich danych osobowych,

b) do zmiany, sprostowania, uaktualnienia bądź uzupełnienia danych osobowych,

c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) firmie Bizmedia.pl Sp. z o.o., 41-250 Czeladź, ul. Reymonta 65 – hostingodawcy strony,

b) firmie Disqus, 717 Market St, San Francisco, CA 94103 – wtyczce obsługującej komentarze na blogu.

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje, które wysyła Strona, zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania Strony.

Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki, by uniemożliwić przechowywanie ciasteczek na urządzeniu Użytkownika, ale w takim przypadku korzystanie ze Strony może być utrudnione.

Administrator przechowuje ciasteczka w celu analizy statystyk Strony oraz zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Logi

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie Użytkownika jest zapisywane w logach serwera, które obejmują między innymi adres IP Użytkownika, datę i czas, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika.

Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji określonej osoby. Stanowią jedynie materiał pomocniczy do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest udostępniania osobom nieupoważnionym do zarządzania serwerem.

Inne technologie

Administrator może stosować następujące technologie śledzące działania Użytkownika:

a) piksel konwersji Facebooka – by zarządzać reklamami na Facebooku i prowadzić działania marketingowe,

b) kod śledzenia Google Analytics – by analizować statystyki Strony.